Valtiopaivaasia HE 287/1993

HE 287/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1573/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1574/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1575/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1576/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki vammaistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1577/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1578/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kuntoutusrahalain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1579/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1580/1993
Päätös

Hyväksytty

9) Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1581/1993
Päätös

Hyväksytty

10) Laki työttömyysturvalain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1582/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta

2) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

3) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

4) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

5) Laki vammaistukilain muuttamisesta

6) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

7) Laki kuntoutusrahalain 2 §:n muuttamisesta

8) Laki lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta

9) Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

10) Laki työttömyysturvalain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.11.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Alaviuhkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4235

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1993 Päättynyt PTK 146/1993 4343

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 57/1993 vp
Valmistunut

14.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 178/1993 5649

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 180/1993 5672
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1993 Päättynyt PTK 185/1993 5775

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1