Valtiopaivaasia HE 287/1994

HE 287/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
446/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
447/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

2) Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.11.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liedes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4498

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1994 Pp 15.11. PTK 116/1994 4676
15.11.1994 Päättynyt PTK 118/1994 4919

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 31/1994 vp
Valmistunut

08.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.1995 Päättynyt PTK 197/1994 7377

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.1995 Keskeytynyt PTK 198/1994 7382
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7396 19
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994 7474

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.1995

​​​​