HE 287/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
446/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
447/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

2) Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liedes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

4498

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.1994 Pp 15.11. PTK 116/1994
15.11.1994 Päättynyt PTK 118/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

4676

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 31/1994 vp
Valmistunut

08.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.1995 Päättynyt PTK 197/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.1995 Keskeytynyt PTK 198/1994
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 19
Istuntopöytäkirjan sivu

7382

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7474

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.1995