Valtiopaivaasia HE 288/1992

HE 288/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1993 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1660/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuodelta 1993 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1661/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki eläketuloa saavan henkilön korotetusta sosiaaliturvamaksusta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1662/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1993

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1663/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki vuodelta 1993 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta

3) Laki eläketuloa saavan henkilön korotetusta sosiaaliturvamaksusta

4) Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1993

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4479

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1992 Poistettu PTK 151/1992 4542
17.11.1992 Päättynyt PTK 153/1992 4574

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 85/1992 vp
Valmistunut

09.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 29/1992 vp
Valmistunut

01.12.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 9/1992 vp
Valmistunut

08.12.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 176/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992 5343

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1992 Päättynyt PTK 180/1992 5366 42-46
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992 5747 36, 37

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​