Valtiopaivaasia HE 288/2009

HE 288/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki Verohallinnosta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
503/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
504/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
505/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 ja 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
506/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
507/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
508/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki tonnistoverolain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
509/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
510/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
511/2010
Päätös

Hyväksytty

10. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
512/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
513/2010
Päätös

Hyväksytty

12. Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
514/2010
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
515/2010
Päätös

Hyväksytty

14. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
516/2010
Päätös

Hyväksytty

15. Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
517/2010
Päätös

Hyväksytty

16. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
518/2010
Päätös

Hyväksytty

17. Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
519/2010
Päätös

Hyväksytty

18. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
520/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
521/2010
Päätös

Hyväksytty

20. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
522/2010
Päätös

Hyväksytty

21. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
523/2010
Päätös

Hyväksytty

22. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
524/2010
Päätös

Hyväksytty

23. Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
525/2010
Päätös

Hyväksytty

24. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
526/2010
Päätös

Hyväksytty

25. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
527/2010
Päätös

Hyväksytty

26. Laki koiraverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
528/2010
Päätös

Hyväksytty

27. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
529/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

28. Laki rakennusverolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
530/2010
Päätös

Hyväksytty

29. Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
531/2010
Päätös

Hyväksytty

30. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
532/2010
Päätös

Hyväksytty

31. Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
533/2010
Päätös

Hyväksytty

32. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
534/2010
Päätös

Hyväksytty

33. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
535/2010
Päätös

Hyväksytty

34. Laki haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
536/2010
Päätös

Hyväksytty

35. Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
537/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Verohallinnosta

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

3. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

4. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 ja 55 §:n muuttamisesta

5. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n muuttamisesta

6. Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

7. Laki tonnistoverolain 32 §:n muuttamisesta

8. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

9. Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta

10. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

11. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

12. Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta

13. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

14. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

15. Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta annetun lain muuttamisesta

16. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

17. Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoitusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

18. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

19. Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

20. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

21. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

22. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

23. Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta

24. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

25. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

26. Laki koiraverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

27. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

28. Laki rakennusverolain muuttamisesta

29. Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

30. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta

31. Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta

32. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

33. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

34. Laki haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta annetun lain muuttamisesta

35. Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.01.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Lahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2010 Päättynyt PTK 5/2010 15
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/2010 vp
Valmistunut

19.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 1.-7., 9., 11.-17., 19.-26. ja 28.-35. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 8., 10., 18. ja 27. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 29/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.2010 Päättynyt PTK 30/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.2010