Valtiopaivaasia HE 29/1993

HE 29/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vaaleja ja kansanäänestyksiä koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
498/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tasavallan presidentin vaalista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
499/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
500/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
501/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kuntajaosta annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
502/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta

2) Laki tasavallan presidentin vaalista annetun lain muuttamisesta

3) Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta

4) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

5) Laki kuntajaosta annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.04.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

947

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.1993 Päättynyt PTK 43/1993 1060

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 2/1993 vp
Valmistunut

11.05.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 55/1993 1367

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 57/1993 1373
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 58/1993 1379

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.05.1993