Valtiopaivaasia HE 29/1994

HE 29/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä

Päätökset

1) Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä

Vahvistettu

03.06.1994

Voimaantulo

15.06.1994

Säädöskokoelma
423/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.03.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Tanner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

446

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994 605

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/1994 vp
Valmistunut

19.04.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 30/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1994 Päättynyt PTK 32/1994 802

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.1994 Päättynyt PTK 33/1994 807
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.1994 Päättynyt PTK 35/1994 848

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.05.1994

Asiasanat

​​​​