Valtiopaivaasia HE 29/1998

HE 29/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
476/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.04.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.04.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.1998 Päättynyt PTK 49/1998
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 17/1998 vp
Valmistunut

05.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 80/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Keskeytynyt PTK 82/1998
10.06.1998 Päättynyt PTK 83/1998 5
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998 4

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998