Valtiopaivaasia HE 29/2001

HE 29/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lastensuojelulain 5 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
425/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
426/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
427/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lastensuojelulain 5 c §:n muuttamisesta

2. Laki lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.04.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Heiliö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2001 Päättynyt PTK 41/2001 9
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2001 vp
Valmistunut

19.04.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.04.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 45/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.04.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.2001 Päättynyt PTK 46/2001 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2001 Päättynyt PTK 49/2001 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.05.2001

​​​​