HE 29/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
113/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Maunu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.06.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2003 Päättynyt PTK 41/2003
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 7/2003 vp
Valmistunut

25.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 91/2003 vp ja LA 110/2003 vp hylätään sekä että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2003 Poistettu PTK 101/2003
02.12.2003 Poistettu PTK 103/2003
03.12.2003 Keskeytetty PTK 104/2003
04.12.2003 Keskeytetty PTK 105/2003 2
05.12.2003 Päättynyt PTK 107/2003 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2003

Vastaus
EV 85/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot