Valtiopaivaasia HE 29/2007

HE 29/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 95. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työsuhdetta koskevan suosituksen johdosta

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Suositus nro 198, joka koskee työsuhdetta, 2006

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.06.2007

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Saastamoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2007 Päättynyt PTK 33/2007 7
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 3/2007 vp
Valmistunut

21.09.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 15 päivänä kesäkuuta 2006 hyväksytty kansainvälisen työjärjestön suositus nro 198, joka koskee työsuhdetta, otetaan tarpeellisin osin huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.09.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.09.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2007 Päättynyt PTK 54/2007 4
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.09.2007

​​​​