Valtiopaivaasia HE 29/2008

HE 29/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.2008

Voimaantulo

01.07.2008

Säädöskokoelma
366/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2008

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.03.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2008 Päättynyt PTK 31/2008 9
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 1/2008 vp
Valmistunut

09.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.05.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 50/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.05.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.2008 Päättynyt PTK 51/2008 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2008 Keskeytetty PTK 54/2008 3
21.05.2008 Päättynyt PTK 55/2008 3 44
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.2008

​​​​