Valtiopaivaasia HE 29/2011

HE 29/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.2011

Voimaantulo

11.11.2011

Säädöskokoelma
1104/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.2011

Voimaantulo

11.11.2011

Säädöskokoelma
1105/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.2011

Voimaantulo

11.11.2011

Säädöskokoelma
1106/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.2011

Voimaantulo

11.11.2011

Säädöskokoelma
1107/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki jätelain muuttamisesta

2. Laki kemikaalilain muuttamisesta

3. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

4. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.09.2011

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kivelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.09.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2011 Päättynyt PTK 32/2011 9
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2011 vp
Valmistunut

27.09.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.09.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 43/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2011 Poistettu PTK 44/2011 8
04.10.2011 Päättynyt PTK 45/2011 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2011 Päättynyt PTK 48/2011 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.10.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin