HE 290/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1376/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Immonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

4498

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.1994 Päättynyt PTK 116/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

4688

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 37/1994 vp
Valmistunut

22.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 127/1994 vp
Päätös

Torstaina klo 18.00 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1994 Päättynyt PTK 129/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1994 Päättynyt PTK 131/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5440

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5623

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1994