Valtiopaivaasia HE 291/1993

HE 291/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion virkamieslaiksi ja laiksi valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Päätökset

1) Valtion virkamieslaki

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
750/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
751/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Valtion virkamieslaki

2) Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. neuvotteleva virkamies Hyvönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5087

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1993 Päättynyt PTK 170/1993 5229

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/1994 vp
Valmistunut

07.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/1994 vp
Valmistunut

22.03.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994 1568

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 1598 6-11
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2260

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (HE) VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.07.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1