HE 291/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sovittelua ja välitystä ETYKin yhteydessä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Sovittelua ja välitystä ETYKin yhteydessä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

20.04.1995

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Sovittelua ja välitystä ETYKin yhteydessä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

4824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5277

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 13/1994 vp
Valmistunut

17.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.01.1995 Päättynyt PTK 178/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6842

Huomautus

Tasavallan Presidentti ratifioi yleissopimuksen 10.02.1995

ja päätti, että Suomi antaa yleissopimuksen 26 artiklan

2 kappaleen mukaisen selityksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.01.1995