Valtiopaivaasia HE 292/1992

HE 292/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1483/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1992

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hirvonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4412

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 148/1992 4451

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 11/1992 vp
Valmistunut

27.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 163/1992 4810

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 164/1992 4829
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992 4973 12, 13

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1

​​​​