HE 292/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1483/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hirvonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4412

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 148/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4451

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 11/1992 vp
Valmistunut

27.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 163/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 164/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4829

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992 12, 13
Istuntopöytäkirjan sivu

4973

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1