HE 292/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkon eläkelainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1675/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 2 ja 3 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1676/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

2) Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 2 ja 3 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lehtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.12.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

4903

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1993 Päättynyt PTK 164/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4910

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 59/1993 vp
Valmistunut

14.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 178/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 180/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5681

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1993 Päättynyt PTK 185/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5777

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993