Valtiopaivaasia HE 292/1994

HE 292/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi korkolain sekä eräiden muiden lakien viivästysseuraamuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

1) Laki korkolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
284/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
285/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rahoitustarkastuslain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
286/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki lukiolain 26 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
287/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki aikuislukiolain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
288/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
289/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki maanmittausmaksusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
290/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
291/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki puutavaranmittauslain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
292/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Hyv. muutettuna

11) Laki yleisistä teistä annetun lain 94 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

12) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
293/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

13) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
294/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

14) Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
295/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

15) Laki energia-avustuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
296/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

16) Laki yritystuesta annetun lain 28 ja 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
297/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

17) Laki jätelain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
298/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

18) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
299/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

19) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 9 a ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
300/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

20) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
301/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

21) Laki erikoissairaanhoitolain 44 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
302/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

22) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
303/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

23) Laki kansalaisopistolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
304/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

24) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
305/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

25) Laki maaseutuelinkeinolain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
306/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

26) Laki maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

27) Laki Valtion viljavarastosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

28) Laki turvavarastolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
307/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

29) Laki kuntien suhdannetalletuksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
308/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

30) Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
309/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

31) Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
310/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

32) Laki kansaneläkelain 39 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
311/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

33) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
312/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

34) Laki työntekijäin eläkelain 19 ja 19 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
313/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

35) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
314/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

36) Laki valtion eläkelain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
315/1995
Päätös

Hyväksytty

37) Laki merimieseläkelain 8 ja 63 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
316/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

38) Laki yrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
317/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

39) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
318/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

40) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
319/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

41) Laki vakuutuskassalain 91 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
320/1995
Päätös

Hyväksytty

42) Laki tapaturmavakuutuslain 60 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
321/1995
Päätös

Hyväksytty

43) Laki sotilasvammalain 6 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
322/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

44) Laki työttömyyskassalain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
323/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

45) Laki liikennevakuutuslain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
324/1995
Päätös

Hyväksytty

46) Laki valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
325/1995
Päätös

Hyväksytty

47) Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
326/1995
Päätös

Hyväksytty

48) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
327/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

49) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
328/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki korkolain muuttamisesta

2) Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n muuttamisesta

3) Laki rahoitustarkastuslain 20 §:n muuttamisesta

4) Laki lukiolain 26 e §:n muuttamisesta

5) Laki aikuislukiolain 19 §:n muuttamisesta

6) Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

7) Laki maanmittausmaksusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

8) Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

9) Laki puutavaranmittauslain 42 §:n muuttamisesta

10) Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

11) Laki yleisistä teistä annetun lain 94 §:n muuttamisesta

12) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 24 §:n muuttamisesta

13) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

14) Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

15) Laki energia-avustuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

16) Laki yritystuesta annetun lain 28 ja 30 §:n muuttamisesta

17) Laki jätelain 33 §:n muuttamisesta

18) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

19) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 9 a ja 12 §:n muuttamisesta

20) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

21) Laki erikoissairaanhoitolain 44 a §:n muuttamisesta

22) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta

23) Laki kansalaisopistolain 16 §:n muuttamisesta

24) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 32 §:n muuttamisesta

25) Laki maaseutuelinkeinolain 27 §:n muuttamisesta

26) Laki maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

27) Laki Valtion viljavarastosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

28) Laki turvavarastolain 9 §:n muuttamisesta

29) Laki kuntien suhdannetalletuksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

30) Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

31) Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

32) Laki kansaneläkelain 39 b §:n muuttamisesta

33) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

34) Laki työntekijäin eläkelain 19 ja 19 d §:n muuttamisesta

35) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n muuttamisesta

36) Laki valtion eläkelain 14 §:n muuttamisesta

37) Laki merimieseläkelain 8 ja 63 a §:n muuttamisesta

38) Laki yrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta

39) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta

40) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 8 §:n muuttamisesta

41) Laki vakuutuskassalain 91 §:n muuttamisesta

42) Laki tapaturmavakuutuslain 60 a §:n muuttamisesta

43) Laki sotilasvammalain 6 c §:n muuttamisesta

44) Laki työttömyyskassalain 33 §:n muuttamisesta

45) Laki liikennevakuutuslain 12 a §:n muuttamisesta

46) Laki valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

47) Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta

48) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

49) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.11.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994 5277

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 58/1994 vp
Valmistunut

31.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 188/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.1995 Päättynyt PTK 190/1994 7176

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.1995 Päättynyt PTK 191/1994 7181
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Lakiehdotukset 11, 26 ja 27 hylätty.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Keskeytynyt PTK 193/1994 7249
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7391 5
Huomautus

Tasavallan presidentti jätti 03.03.1995 vahvistamatta 10. lakiehdotuksen ja palautti sen eduskuntaan (HK 03.03.1995) Ks VJL 2/1995 vp

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot