HE 292/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi korkolain sekä eräiden muiden lakien viivästysseuraamuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki korkolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
284/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
285/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rahoitustarkastuslain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
286/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki lukiolain 26 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
287/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki aikuislukiolain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
288/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
289/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki maanmittausmaksusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
290/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
291/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki puutavaranmittauslain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
292/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Hyv. muutettuna

11) Laki yleisistä teistä annetun lain 94 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

12) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
293/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

13) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
294/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

14) Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
295/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

15) Laki energia-avustuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
296/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

16) Laki yritystuesta annetun lain 28 ja 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
297/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

17) Laki jätelain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
298/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

18) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
299/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

19) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 9 a ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
300/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

20) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
301/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

21) Laki erikoissairaanhoitolain 44 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
302/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

22) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
303/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

23) Laki kansalaisopistolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
304/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

24) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
305/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

25) Laki maaseutuelinkeinolain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
306/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

26) Laki maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

27) Laki Valtion viljavarastosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

28) Laki turvavarastolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
307/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

29) Laki kuntien suhdannetalletuksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
308/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

30) Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
309/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

31) Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
310/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

32) Laki kansaneläkelain 39 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
311/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

33) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
312/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

34) Laki työntekijäin eläkelain 19 ja 19 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
313/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

35) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
314/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

36) Laki valtion eläkelain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
315/1995
Päätös

Hyväksytty

37) Laki merimieseläkelain 8 ja 63 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
316/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

38) Laki yrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
317/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

39) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
318/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

40) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
319/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

41) Laki vakuutuskassalain 91 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
320/1995
Päätös

Hyväksytty

42) Laki tapaturmavakuutuslain 60 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
321/1995
Päätös

Hyväksytty

43) Laki sotilasvammalain 6 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
322/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

44) Laki työttömyyskassalain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
323/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

45) Laki liikennevakuutuslain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
324/1995
Päätös

Hyväksytty

46) Laki valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
325/1995
Päätös

Hyväksytty

47) Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
326/1995
Päätös

Hyväksytty

48) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
327/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

49) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
328/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki korkolain muuttamisesta

2) Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n muuttamisesta

3) Laki rahoitustarkastuslain 20 §:n muuttamisesta

4) Laki lukiolain 26 e §:n muuttamisesta

5) Laki aikuislukiolain 19 §:n muuttamisesta

6) Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

7) Laki maanmittausmaksusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

8) Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

9) Laki puutavaranmittauslain 42 §:n muuttamisesta

10) Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

11) Laki yleisistä teistä annetun lain 94 §:n muuttamisesta

12) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 24 §:n muuttamisesta

13) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

14) Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

15) Laki energia-avustuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

16) Laki yritystuesta annetun lain 28 ja 30 §:n muuttamisesta

17) Laki jätelain 33 §:n muuttamisesta

18) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

19) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 9 a ja 12 §:n muuttamisesta

20) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

21) Laki erikoissairaanhoitolain 44 a §:n muuttamisesta

22) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta

23) Laki kansalaisopistolain 16 §:n muuttamisesta

24) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 32 §:n muuttamisesta

25) Laki maaseutuelinkeinolain 27 §:n muuttamisesta

26) Laki maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

27) Laki Valtion viljavarastosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

28) Laki turvavarastolain 9 §:n muuttamisesta

29) Laki kuntien suhdannetalletuksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

30) Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

31) Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

32) Laki kansaneläkelain 39 b §:n muuttamisesta

33) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

34) Laki työntekijäin eläkelain 19 ja 19 d §:n muuttamisesta

35) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n muuttamisesta

36) Laki valtion eläkelain 14 §:n muuttamisesta

37) Laki merimieseläkelain 8 ja 63 a §:n muuttamisesta

38) Laki yrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta

39) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta

40) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 8 §:n muuttamisesta

41) Laki vakuutuskassalain 91 §:n muuttamisesta

42) Laki tapaturmavakuutuslain 60 a §:n muuttamisesta

43) Laki sotilasvammalain 6 c §:n muuttamisesta

44) Laki työttömyyskassalain 33 §:n muuttamisesta

45) Laki liikennevakuutuslain 12 a §:n muuttamisesta

46) Laki valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

47) Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta

48) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

49) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

4824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5277

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 58/1994 vp
Valmistunut

31.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 188/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.02.1995 Päättynyt PTK 190/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.02.1995 Päättynyt PTK 191/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7181

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Lakiehdotukset 11, 26 ja 27 hylätty.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.1995 Keskeytynyt PTK 193/1994
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 5
Istuntopöytäkirjan sivu

7249

Huomautus

Tasavallan presidentti jätti 03.03.1995 vahvistamatta 10.

lakiehdotuksen ja palautti sen eduskuntaan (HK 03.03.1995)

Ks VJL 2/1995 vp

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot