Valtiopaivaasia HE 292/2014

HE 292/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.11.2015

Säädöskokoelma
1069/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vankeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.11.2015

Säädöskokoelma
1070/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.11.2015

Säädöskokoelma
1071/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.11.2015

Säädöskokoelma
1072/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.11.2015

Säädöskokoelma
1073/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki henkilötietojen käsittelystä rikosseuraamuslaitoksessa

2. Laki vankeuslain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta

3. Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

4. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

5. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hartoneva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 37/2014 vp
Valmistunut

06.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1.-3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 70/2014 vp
Valmistunut

24.02.2015

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2015 Päättynyt PTK 167/2014 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2015 Päättynyt PTK 172/2014 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2015