HE 294/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden entisen Jugoslavian kansalaisten tekemien turvapaikkahakemusten poikkeuskäsittelystä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräiden entisen Jugoslavian kansalaisten tekemien turvapaikkahakemusten poikkeuskäsittelystä

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

20.01.1993

Säädöskokoelma
14/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden entisen Jugoslavian kansalaisten tekemien turvapaikkahakemusten poikkeuskäsittelystä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ulkomaalaiskeskuksen johtaja Veijalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4607

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.1992 Pp 24.11. PTK 156/1992
24.11.1992 Poistettu PTK 157/1992
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4657

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 17/1992 vp
Valmistunut

15.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 180/1992 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1992 Poistettu PTK 182/1992
16.12.1992 Päättynyt PTK 183/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 184/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5490

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 9
Istuntopöytäkirjan sivu

5824

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1