Valtiopaivaasia HE 294/1994

HE 294/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Ilmailulaki

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
281/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki onnettomuuksien tutkinnasta)

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
282/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Ilmailulaki

2) Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki onnettomuuksien tutkinnasta)

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.11.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pohjola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994 5278

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 22/1994 vp
Valmistunut

10.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 11/1994 vp
Valmistunut

14.12.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.01.1995 Päättynyt PTK 175/1994 6687

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1995 Päättynyt PTK 178/1994 6821
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.1995 Päättynyt PTK 180/1994 6937

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.02.1995

​​​​