HE 294/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Ilmailulaki

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
281/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki onnettomuuksien tutkinnasta)

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
282/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Ilmailulaki

2) Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki onnettomuuksien tutkinnasta)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pohjola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

4824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5278

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 22/1994 vp
Valmistunut

10.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.01.1995 Päättynyt PTK 175/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.01.1995 Päättynyt PTK 178/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6821

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.01.1995 Päättynyt PTK 180/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6937

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.02.1995