HE 295/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luotto- ja rahoituslaitoksia ja niiden toimintaa koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki luottolaitostoiminnasta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1607/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1608/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki liikepankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1609/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1610/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1611/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1612/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1613/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

8) (Uusi laki: Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta, TaVM 50/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1614/1993
Päätös

Hyväksytty

9) (Uusi laki: Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, TaVM 50/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1615/1993
Päätös

Hyväksytty

10) (Uusi laki: Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta, TaVM 50/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1616/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luottolaitostoiminnasta

2) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa

3) Laki liikepankkilain muuttamisesta

4) Laki säästöpankkilain muuttamisesta

5) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

6) Laki Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta

7) Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

8) (Uusi laki: Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta, TaVM 50/1993)

9) (Uusi laki: Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, TaVM 50/1993)

10) (Uusi laki: Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta, TaVM 50/1993)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kiviniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1992 Päättynyt PTK 153/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4579

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 50/1993 vp
Valmistunut

10.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 178/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1993 Keskeytynyt PTK 180/1993 199
17.12.1993 Päättynyt PTK 181/1993 9
Istuntopöytäkirjan sivu

5681

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1993 Päättynyt PTK 185/1993 6
Istuntopöytäkirjan sivu

5777

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot