Valtiopaivaasia HE 295/1993

HE 295/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Tilintarkastuslaki

Vahvistettu

28.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
936/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
937/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
938/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
939/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
940/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki yhdistyslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
941/1994
Päätös

Hyväksytty

7) Laki säätiölain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
942/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
943/1994
Päätös

Hyväksytty

9) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
944/1994
Päätös

Hyväksytty

10) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
945/1994
Päätös

Hyväksytty

11) Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
946/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Tilintarkastuslaki

2) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

3) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

4) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

5) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

6) Laki yhdistyslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

7) Laki säätiölain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta

8) Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

9) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

10) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

11) Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.1993

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vt. vanhempi hallitussihteeri Immonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5087

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1993 Päättynyt PTK 170/1993 5229

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 27/1994 vp
Valmistunut

21.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/1994 vp
Valmistunut

28.04.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.09.1994 Päättynyt PTK 76/1994 2610

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.1994 Päättynyt PTK 82/1994 2867 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994 2891 1
Huomautus

Tilintarkastuslain 14 § tulee voimaan 1.4.1996

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot