Valtiopaivaasia HE 295/1994

HE 295/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1420/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ydinenergialain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.11.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sahrakorpi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1994 Päättynyt PTK 126/1994 5347

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 15/1994 vp
Valmistunut

12.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 15/1994 vp
Valmistunut

08.12.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 147/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1994 Pp 14.12. PTK 148/1994 5946
14.12.1994 Päättynyt PTK 149/1994 5956

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1994 Keskeytynyt PTK 150/1994 5980
16.12.1994 Päättynyt PTK 155/1994 6029 6
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6307
Huomautus

Laki tulee voimaan 1.1.1995 lukuunottamatta 6 a §:n ja 32 §:n 1 momentin 2 kohdan säännöksiä. Ydinenergialain 6 a § ja 32 § 1 mom 2 kohta voimaantulo 30.12.1996.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​