Valtiopaivaasia HE 296/1990

HE 296/1990 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lapsen oikeuksia koskevan yleisopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

31.05.1991

Voimaantulo

21.08.1991

Säädöskokoelma
1129/1991
Sopimussarja
59/1991
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Yleissopimus lapsen oikeuksista

Asetuksen voimaantulo

21.08.1991

Säädöskokoelma
1130/1991
Sopimussarja
60/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lapsen oikeuksia koskevan yleisopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Yleissopimus lapsen oikeuksista

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.11.1990

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Toimistopääll. Eerikäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.11.1990

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4681

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1990 Päättynyt PTK 138/1990 4879

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 24/1990 vp
Valmistunut

30.01.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Sosiaalivaliokunnan lausunto
SoVL 12/1990 vp
Valmistunut

20.12.1990

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 175/1990 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.1991 Päättynyt PTK 176/1990 6226

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 316/1990 vp
Valmistunut

07.02.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1991 Päättynyt PTK 178/1990 6252
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1991 Päättynyt PTK 181/1990 6389

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.03.1991

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot