HE 296/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

10.01.1995

Säädöskokoelma
16/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Heikinheimo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1994 Pp 29.11. PTK 130/1994
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5423

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 11/1994 vp
Valmistunut

13.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 149/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1994 Päättynyt PTK 150/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 152/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5998

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6250

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 § VJ 69 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1994