Valtiopaivaasia HE 297/1994

HE 297/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomessa toimitettavia Euroopan parlamentin edustajien vaaleja koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista (Uusi nimike: Laki Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaalista eduskunnassa, PeVM 8/1994 vp)

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1183/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1184/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1185/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Uusi laki: Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta, PeVM 8/1994 vp

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1186/1994
Päätös

Hyv. kiireellisenä

5) Uusi laki: Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin, PeVM 8/1994 vp

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1187/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Uusi laki: Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, PeVM 8/1994 vp

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1188/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista (Uusi nimike: Laki Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaalista eduskunnassa, PeVM 8/1994 vp)

2) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä

3) Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4) Uusi laki: Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta, PeVM 8/1994 vp

5) Uusi laki: Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin, PeVM 8/1994 vp

6) Uusi laki: Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, PeVM 8/1994 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1994 Päättynyt PTK 129/1994 5372

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 8/1994 vp
Valmistunut

07.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 141/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1994 Päättynyt PTK 142/1994 5792

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1994 Päättynyt PTK 143/1994 5829 23, 24
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5874

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 69 § 1 mom (HE) 3) VJ 70 § (HE) 4) VJ 67 § 2 mom 5) VJ 70 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PeVM, 1