HE 297/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomessa toimitettavia Euroopan parlamentin edustajien vaaleja koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista (Uusi nimike: Laki Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaalista eduskunnassa, PeVM 8/1994 vp)

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1183/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1184/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1185/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Uusi laki: Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta, PeVM 8/1994 vp

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1186/1994
Päätös

Hyv. kiireellisenä

5) Uusi laki: Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin, PeVM 8/1994 vp

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1187/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Uusi laki: Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, PeVM 8/1994 vp

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

19.12.1994

Säädöskokoelma
1188/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista (Uusi nimike: Laki Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaalista eduskunnassa, PeVM 8/1994 vp)

2) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä

3) Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4) Uusi laki: Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta, PeVM 8/1994 vp

5) Uusi laki: Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin, PeVM 8/1994 vp

6) Uusi laki: Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, PeVM 8/1994 vp

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1994 Päättynyt PTK 129/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5372

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 8/1994 vp
Valmistunut

07.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 141/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1994 Päättynyt PTK 142/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1994 Päättynyt PTK 143/1994 23, 24
Istuntopöytäkirjan sivu

5829

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5874

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 69 § 1 mom (HE) 3) VJ 70 § (HE) 4) VJ 67 § 2 mom 5) VJ 70 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PeVM, 1