HE 298/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle nuorisotyölaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Nuorisotyölaiksi

Vahvistettu

24.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
235/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Nuorisotyölaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vs. osastopäällikkö Saarela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5425

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 30/1994 vp
Valmistunut

03.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 193/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 194/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.1995 Keskeytynyt PTK 197/1994
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 15-18
Istuntopöytäkirjan sivu

7365

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Keskeytynyt PTK 201/1994
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 7
Istuntopöytäkirjan sivu

7473

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1995