HE 299/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluevaihdosta valtion ja Oy Hackman Ab:n välillä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki aluevaihdosta valtion ja Oy Hackman Ab:n välillä

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

23.12.1994

Säädöskokoelma
1284/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aluevaihdosta valtion ja Oy Hackman Ab:n välillä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vs. ylitarkastaja Schildt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5426

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 84/1994 vp
Valmistunut

09.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 147/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5938

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 160/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6138

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.1994