Valtiopaivaasia HE 3/1992

HE 3/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain 54 ja 88 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki leimaverolain 54 ja 88 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1992

Voimaantulo

01.05.1992

Säädöskokoelma
376/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain 54 ja 88 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.02.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.02.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

288

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.1992 Päättynyt PTK 11/1992 357

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 10/1992 vp
Valmistunut

31.03.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 33/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1992 Päättynyt PTK 34/1992 1142

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.1992 Päättynyt PTK 39/1992 1387
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1992 Päättynyt PTK 40/1992 1402

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1992

​​​​