Valtiopaivaasia HE 3/1994

HE 3/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
375/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.02.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

94

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.1994 Päättynyt PTK 6/1994 139

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/1994 vp
Valmistunut

26.04.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994 905

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.1994 Keskeytynyt PTK 39/1994 1015
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1045 1-7
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.1994 Päättynyt PTK 41/1994 1068

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot