Valtiopaivaasia HE 3/1997

HE 3/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alkoholilain 3 ja 60 §:n ja vuoden 1968 alkoholilain 93 §:n sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki alkoholilain 3 ja 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
306/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki alkoholilain 93 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
307/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
308/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alkoholilain 3 ja 60 §:n muuttamisesta

2) Laki alkoholilain 93 §:n muuttamisesta

3) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.02.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Wavela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1997 Päättynyt PTK 6/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 2/1997 vp
Valmistunut

07.03.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.03.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 23/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.1997 Päättynyt PTK 24/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.1997 Päättynyt PTK 26/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.03.1997 Keskeytynyt PTK 32/1996
21.03.1997 Päättynyt PTK 33/1996 1, 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.03.1997