Valtiopaivaasia HE 3/1998

HE 3/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 94 ja 121 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kalastuslain 94 ja 121 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.04.1998

Voimaantulo

09.04.1998

Säädöskokoelma
252/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kalastuslain 94 ja 121 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.02.1998

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.02.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.1998 Päättynyt PTK 10/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/1998 vp
Valmistunut

03.03.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.03.1998 Päättynyt PTK 23/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1998 Päättynyt PTK 27/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.1998 Päättynyt PTK 29/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.1998