Valtiopaivaasia HE 3/2001

HE 3/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2001

Voimaantulo

01.07.2001

Säädöskokoelma
494/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.02.2001

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Johtaja Jäppinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2001 Päättynyt PTK 6/2001 3
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/2001 vp
Valmistunut

20.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 32/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.03.2001 Päättynyt PTK 34/2001 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.2001 Päättynyt PTK 37/2001 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.04.2001

​​​​