Valtiopaivaasia HE 3/2002

HE 3/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
504/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
505/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

2. Laki rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.02.2002

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kantanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2002 Päättynyt PTK 12/2002 6 1
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 1/2002 vp
Valmistunut

03.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että hyväksytään lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2002 vp
Valmistunut

02.04.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.2002 Päättynyt PTK 57/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2002 Keskeytetty PTK 62/2002 8
22.05.2002 Päättynyt PTK 63/2002 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2002