Valtiopaivaasia HE 3/2003

HE 3/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
582/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.2003

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Alaviuhkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2003 Päättynyt PTK 24/2003 3
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/2003 vp
Valmistunut

23.05.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.05.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2003 Päättynyt PTK 29/2003 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2003 Päättynyt PTK 30/2003 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2003

Vastaus
EV 3/2003 vp

​​​​