Valtiopaivaasia HE 3/2004

HE 3/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Museovirastosta

Päätökset

1. Laki Museovirastosta

Vahvistettu

23.04.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
282/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Museovirastosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.02.2004

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Norbäck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2004 Päättynyt PTK 6/2004 6
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/2004 vp
Valmistunut

04.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 21/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2004 Päättynyt PTK 22/2004 9
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2004 Poistettu PTK 25/2004 5
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.2004

​​​​