Valtiopaivaasia HE 3/2006

HE 3/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki hedelmöityshoidoista

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
1237/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki isyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
1238/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hedelmöityshoidoista

2. Laki isyyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.02.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Astola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.02.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.2006 Keskeytetty PTK 13/2006 2
28.02.2006 Päättynyt PTK 15/2006 8
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2006 vp
Valmistunut

05.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 140/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 16/2006 vp
Valmistunut

16.05.2006

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 7/2006 vp
Valmistunut

07.04.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 25/2006 vp
Valmistunut

15.06.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 97/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2006 Keskeytetty PTK 100/2006 2
13.10.2006 Päättynyt PTK 101/2006 2 2-9
Päätös

Valiokunnan ehdotusta ei hyväksytty muuttamattomana ja lakiehdotukset lähetettiin suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/2006 vp
Valmistunut

18.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ilmoitti, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.10.2006 pidettävään istuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2006 Päättynyt PTK 104/2006 3

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2006 Keskeytetty PTK 106/2006 19
25.10.2006 Päättynyt PTK 107/2006 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVL 16/2006 vp: Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.PeVL 25/2006 vp: Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot