Valtiopaivaasia HE 3/2007

HE 3/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2007

Voimaantulo

02.06.2007

Säädöskokoelma
628/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 44 luvun 1§:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2007

Voimaantulo

02.06.2007

Säädöskokoelma
629/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kemikaalilain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 44 luvun 1§:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.04.2007

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2007 Päättynyt PTK 16/2007 2
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2007 vp
Valmistunut

22.05.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 62 a § ja voimaantulosäännös muutettuina, ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 48 luvun 1 §:n 1 momentti ja voimaantulosäännös muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.05.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 25/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.05.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.2007 Päättynyt PTK 27/2007 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.05.2007 Päättynyt PTK 29/2007 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2007

Vastaus
EV 3/2007 vp

​​​​