Valtiopaivaasia HE 3/2008

HE 3/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Valmiuslaki

Päätös

Jätetty lepäämään

2. Laki puolustustilalain 2 ja 30 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

3. Laki poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta

Päätös

Jätetty lepäämään

4. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 13 a §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

5. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 a §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

6. Laki asevelvollisuuslain 79 ja 81 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

7. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 27 ja 30 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

8. Laki Pelastusopistosta annetun lain 13 ja 23 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

9. Laki pelastuslain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

10. Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valmiuslaki

2. Laki puolustustilalain 2 ja 30 §:n muuttamisesta

3. Laki poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta

4. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 13 a §:n muuttamisesta

5. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 a §:n muuttamisesta

6. Laki asevelvollisuuslain 79 ja 81 §:n muuttamisesta

7. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 27 ja 30 §:n muuttamisesta

8. Laki Pelastusopistosta annetun lain 13 ja 23 §:n muuttamisesta

9. Laki pelastuslain 1 §:n muuttamisesta

10. Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.02.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Manninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2008 Keskeytetty PTK 6/2008 5
13.02.2008 Pantu pöydälle PTK 7/2008 1 1
14.02.2008 Päättynyt PTK 8/2008 2
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 3/2010 vp
Valmistunut

04.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3., 7., 9. ja 10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja, että 1., 4.-6. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/2009 vp
Valmistunut

15.04.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 7/2008 vp
Valmistunut

25.04.2008

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 10/2008 vp
Valmistunut

29.04.2008

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 6/2008 vp
Valmistunut

15.04.2008

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 4/2008 vp
Valmistunut

23.05.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 5/2008 vp
Valmistunut

27.03.2008

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 10/2008 vp
Valmistunut

23.04.2008

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 4/2008 vp
Valmistunut

27.03.2008

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 7/2008 vp
Valmistunut

25.04.2008

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 9/2008 vp
Valmistunut

29.04.2008

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 5/2008 vp
Valmistunut

25.04.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2010 Keskeytetty PTK 54/2010 2
21.05.2010 Päättynyt PTK 55/2010 6 4-6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että 2.-10. lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä jaettä 1. lakiehdotus on edellä sen sisällöstä mainituista syistä käsiteltävä perustuslain 73 §:n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 73 § 1 momentti

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.2010

Asian jatkokäsittely

vp