Valtiopaivaasia HE 30/1972

HE 30/1972 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 1) laiksi työtuomioistuimesta ja 2) laiksi leimaverolain muuttamisesta

Huomautus

HK 2) Jätetty vahvistamatta A I:1/1972 A III:2/1974

Päätökset

1) 1) Laki työtuomioistuimesta ja 2) laiksi leimaverolain muuttamisesta

Säädöskokoelma
646/1974
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) 1) Laki työtuomioistuimesta ja 2) laiksi leimaverolain muuttamisesta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.02.1972

Istuntopöytäkirjan sivu

65

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

89

Valiokuntakäsittely

Sosiaalivaliokunta

Mietintö

Sosiaalivaliokunnan mietintö
SoVM 4/1974 vp

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 4/1972 vp

Ensimmäinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

1148

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 44/1974 vp

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
1448
1581

Kolmas käsittely

Pvm

07.05.1974

Istuntopöytäkirjan sivu

1690

Asiasanat

​​​​