Valtiopaivaasia HE 30/1993

HE 30/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
620/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.04.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

947

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.1993 Päättynyt PTK 43/1993 1060

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/1993 vp
Valmistunut

10.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 77/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 1869

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 79/1993 1882
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1993 Poistettu PTK 85/1993 2054
18.06.1993 Päättynyt PTK 86/1993 2069

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 2

​​​​