HE 30/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholijuomaverosta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki alkoholijuomaverosta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
532/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alkoholijuomaverosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. finanssisihteeri Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.03.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

446

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

605

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/1994 vp
Valmistunut

03.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 52/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 53/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1994 Keskeytynyt PTK 56/1994
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1546

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.1994 Päättynyt PTK 62/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1789

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1