HE 30/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kuntien takauskeskuksesta sekä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n ja rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Kuntien takauskeskuksesta

Vahvistettu

28.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
487/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
488/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Kuntien takauskeskuksesta

2) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

3) Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pihlajaniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1188

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1308

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/1996 vp
Valmistunut

10.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/1996 vp
Valmistunut

14.05.1996

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 6/1996 vp
Valmistunut

06.06.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 83/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 84/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2433

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

3. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2704

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

Vastaus
EV 97/1996 vp