Valtiopaivaasia HE 30/1998

HE 30/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

(Julkisuuslaki )

Päätökset

1) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
621/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki henkilörekisterilain 18 ja 37 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3) Laki kuntalain 57 ja 74 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
622/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
623/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
624/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki rikoslain 40 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
625/1999
Päätös

Hyväksytty

7) Laki valtion virkamieslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
626/1999
Päätös

Hyväksytty

8) Laki nimikirjalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
627/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
628/1999
Päätös

Hyväksytty

10) Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

11) Laki julkisesta notaarista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
629/1999
Päätös

Hyväksytty

12) Laki kirjanpitolain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
630/1999
Päätös

Hyväksytty

13) Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
631/1999
Päätös

Hyväksytty

14) Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
632/1999
Päätös

Hyväksytty

15) Laki julkisista hankinnoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
633/1999
Päätös

Hyväksytty

16) Laki sähköturvallisuuslain 36 ja 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
634/1999
Päätös

Hyväksytty

17) Laki ydinenergialain 78 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
635/1999
Päätös

Hyväksytty

18) Laki vakauslain 14 h §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
636/1999
Päätös

Hyväksytty

19) Laki laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
637/1999
Päätös

Hyväksytty

20) Laki yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
638/1999
Päätös

Hyväksytty

21) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
639/1999
Päätös

Hyväksytty

22) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
640/1999
Päätös

Hyväksytty

23) Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

24) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 72 ja 79 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

25) Laki eläkesäätiölain 134 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

26) Laki vakuutuskassalain 167 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

27) Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
641/1999
Päätös

Hyväksytty

28) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 17 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
642/1999
Päätös

Hyväksytty

29) Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
643/1999
Päätös

Hyväksytty

30) Laki merimieskatselmuslain 15 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
644/1999
Päätös

Hyväksytty

31) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
645/1999
Päätös

Hyväksytty

32) Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
646/1999
Päätös

Hyväksytty

33) Laki säteilylain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
647/1999
Päätös

Hyväksytty

34) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 87 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
648/1999
Päätös

Hyväksytty

35) Laki ulosottolain 3 luvun 34 f ja 34 g §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
649/1999
Päätös

Hyväksytty

36) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
650/1999
Päätös

Hyväksytty

37) Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
651/1999
Päätös

Hyväksytty

38) Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
652/1999
Päätös

Hyväksytty

39) Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
653/1999
Päätös

Hyväksytty

40) Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
654/1999
Päätös

Hyväksytty

41) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
655/1999
Päätös

Hyväksytty

42) Laki ilmansuojelulain 23 ja 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
656/1999
Päätös

Hyväksytty

43) Laki meluntorjuntalain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
657/1999
Päätös

Hyväksytty

44) Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
658/1999
Päätös

Hyväksytty

45) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
659/1999
Päätös

Hyväksytty

46) Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
660/1999
Päätös

Hyväksytty

47) Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
661/1999
Päätös

Hyväksytty

48) Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
662/1999
Päätös

Hyväksytty

49) Laki elintarvikelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
663/1999
Päätös

Hyväksytty

50) Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
664/1999
Päätös

Hyväksytty

51) Laki siemenkauppalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
665/1999
Päätös

Hyväksytty

52) Laki taimiaineistolain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
666/1999
Päätös

Hyväksytty

53) Laki kasvinsuojelulain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
667/1999
Päätös

Hyväksytty

54) Laki lannoitelain 16 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
668/1999
Päätös

Hyväksytty

55) Laki kotieläinjalostuslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
669/1999
Päätös

Hyväksytty

56) Laki hevostalouslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
670/1999
Päätös

Hyväksytty

57) Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
671/1999
Päätös

Hyväksytty

58) Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
672/1999
Päätös

Hyväksytty

59) Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
673/1999
Päätös

Hyväksytty

60) Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
674/1999
Päätös

Hyväksytty

61) Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 8 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
675/1999
Päätös

Hyväksytty

62) Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
676/1999
Päätös

Hyväksytty

63) Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
677/1999
Päätös

Hyväksytty

64) Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
678/1999
Päätös

Hyväksytty

65) Laki lääkelain 90 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
679/1999
Päätös

Hyväksytty

66) Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
680/1999
Päätös

Hyväksytty

67) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
681/1999
Päätös

Hyväksytty

68) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
682/1999
Päätös

Hyväksytty

69) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
683/1999
Päätös

Hyväksytty

70) Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
684/1999
Päätös

Hyväksytty

71) Laki yhdistyslain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
685/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

72) Laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
686/1999
Päätös

Hyväksytty

73) Laki vapaakappalelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
687/1999
Päätös

Hyväksytty

74) Laki hallintomenettelylain 5 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
688/1999
Päätös

Hyväksytty

75) Laki arkistolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
689/1999
Päätös

Hyväksytty

76) Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
690/1999
Päätös

Hyväksytty

77) Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
691/1999
Päätös

Hyväksytty

78) Laki metsästyslain 89 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
692/1999
Päätös

Hyväksytty

79) Laki kalastuslain 77 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
693/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

2) Laki henkilörekisterilain 18 ja 37 §:n muuttamisesta

3) Laki kuntalain 57 ja 74 §:n muuttamisesta

4) Laki eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta

5) Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

6) Laki rikoslain 40 luvun muuttamisesta

7) Laki valtion virkamieslain 17 §:n muuttamisesta

8) Laki nimikirjalain muuttamisesta

9) Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

10) Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta

11) Laki julkisesta notaarista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

12) Laki kirjanpitolain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

13) Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

14) Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta

15) Laki julkisista hankinnoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

16) Laki sähköturvallisuuslain 36 ja 37 §:n muuttamisesta

17) Laki ydinenergialain 78 §:n muuttamisesta

18) Laki vakauslain 14 h §:n muuttamisesta

19) Laki laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain muuttamisesta

20) Laki yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

21) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

22) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

23) Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 7 §:n muuttamisesta

24) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 72 ja 79 §:n muuttamisesta

25) Laki eläkesäätiölain 134 §:n muuttamisesta

26) Laki vakuutuskassalain 167 §:n muuttamisesta

27) Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta

28) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 17 ja 23 §:n muuttamisesta

29) Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 ja 21 §:n muuttamisesta

30) Laki merimieskatselmuslain 15 ja 17 §:n muuttamisesta

31) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

32) Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

33) Laki säteilylain muuttamisesta

34) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 87 §:n muuttamisesta

35) Laki ulosottolain 3 luvun 34 f ja 34 g §:n muuttamisesta

36) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

37) Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

38) Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 60 §:n muuttamisesta

39) Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain 4 §:n muuttamisesta

40) Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

41) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

42) Laki ilmansuojelulain 23 ja 31 §:n muuttamisesta

43) Laki meluntorjuntalain 27 §:n muuttamisesta

44) Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

45) Laki kemikaalilain muuttamisesta

46) Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

47) Laki jätelain muuttamisesta

48) Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

49) Laki elintarvikelain muuttamisesta

50) Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta

51) Laki siemenkauppalain muuttamisesta

52) Laki taimiaineistolain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

53) Laki kasvinsuojelulain 15 §:n muuttamisesta

54) Laki lannoitelain 16 ja 21 §:n muuttamisesta

55) Laki kotieläinjalostuslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

56) Laki hevostalouslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

57) Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta

58) Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta

59) Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

60) Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

61) Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 8 ja 16 §:n muuttamisesta

62) Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain muuttamisesta

63) Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

64) Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

65) Laki lääkelain 90 §:n muuttamisesta

66) Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta

67) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

68) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

69) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

70) Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

71) Laki yhdistyslain 47 §:n muuttamisesta

72) Laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

73) Laki vapaakappalelain 10 §:n muuttamisesta

74) Laki hallintomenettelylain 5 ja 15 §:n muuttamisesta

75) Laki arkistolain muuttamisesta

76) Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

77) Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

78) Laki metsästyslain 89 §:n muuttamisesta

79) Laki kalastuslain 77 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.04.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.04.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.1998 Päättynyt PTK 52/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 31/1998 vp
Valmistunut

11.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 43/1998 vp
Valmistunut

10.02.1999

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 14/1998 vp
Valmistunut

10.02.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 207/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 208/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 209/1998
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2., 10. ja 23.-26. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.1999 Päättynyt PTK 213/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL), 1. ja 8. lakiehdotus kuitenkin vain, mikäli PeV:n tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan huomioon. VJ 66 § (HaVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 3