Valtiopaivaasia HE 30/2004

HE 30/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
504/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.03.2004

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Norbäck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.03.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2004 Päättynyt PTK 30/2004 5
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 6/2004 vp
Valmistunut

18.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 61/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2004 Päättynyt PTK 62/2004 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2004 Päättynyt PTK 66/2004 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.2004

​​​​