Valtiopaivaasia HE 30/2007

HE 30/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2007

Voimaantulo

12.07.2007

Säädöskokoelma
747/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2007

Voimaantulo

12.07.2007

Säädöskokoelma
748/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki jätelain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.06.2007

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Aarnio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2007 Päättynyt PTK 33/2007 8
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/2007 vp
Valmistunut

08.06.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 1. lakiehdotuksen 48 c ja 60 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 37/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.06.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2007 Päättynyt PTK 39/2007 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2007 Päättynyt PTK 42/2007 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2007

Vastaus
EV 9/2007 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​