Valtiopaivaasia HE 30/2008

HE 30/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.2008

Voimaantulo

30.04.2008

Säädöskokoelma
283/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2008

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Valjakka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.03.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2008 Päättynyt PTK 31/2008 4
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/2008 vp
Valmistunut

15.04.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 10 d § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.04.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2008 Päättynyt PTK 39/2008 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.2008 Päättynyt PTK 41/2008 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2008

​​​​