Valtiopaivaasia HE 30/2009

HE 30/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maakaaren muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
572/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kaupanvahvistajista

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
573/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maanvuokralain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
574/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
575/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
576/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
577/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
578/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdan ja 19 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
579/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
580/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 91 p ja 97 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
581/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki rakennussuojelulain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
582/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki etuostolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
583/2009
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
584/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maakaaren muuttamisesta

2. Laki kaupanvahvistajista

3. Laki maanvuokralain muuttamisesta

4. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

5. Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

6. Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

7. Laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta

8. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdan ja 19 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta

9. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

10. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 91 p ja 97 §:n muuttamisesta

11. Laki rakennussuojelulain 20 §:n muuttamisesta

12. Laki etuostolain 9 §:n muuttamisesta

13. Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.03.2009

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2009 Päättynyt PTK 34/2009 5
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/2009 vp
Valmistunut

05.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-7. ja 10.-13. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 8. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 7/2009 vp
Valmistunut

20.05.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2009 Päättynyt PTK 65/2009 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.07.2009