Valtiopaivaasia HE 30/2013

HE 30/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
255/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
256/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
257/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
258/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tieliikennelain 25 ja 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
259/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
260/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
261/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
262/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
263/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
264/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
265/2014
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

12. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
266/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

4. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta

5. Laki tieliikennelain 25 ja 48 §:n muuttamisesta

6. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

7. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

8. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

9. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

10. Laki nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta

11. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.04.2013

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos lainsäädäntöjohtajana Nordström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.2013 Poistettu PTK 35/2013 7
10.04.2013 Päättynyt PTK 36/2013 7
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/2014 vp
Valmistunut

06.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-7. ja 9.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 12. lakiehdotus.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/2013 vp
Valmistunut

08.11.2013

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 22/2013 vp
Valmistunut

03.12.2013

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 12/2013 vp
Valmistunut

07.11.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 22/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2014 Päättynyt PTK 23/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.2014 Päättynyt PTK 26/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 15 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.03.2014

​​​​